PSM podpořily v roce 2018 Lesy České republiky, s. p.“